Мотивация Грега Плитта

Мощная мотивация от Грега Плитта.

"Сгреби яйца в кулак и сделай это!!"

!